فعال زن به دو سال و نیم زندان محکوم شد

 

هنگامه سلوکی فعال جنبش زنان که در جریان ناآرامی های روز عاشورا دستگیر شد، به دوسال و نیم حبس زندان محکوم گردید. وی به اتهام تبانی و تجمع به شش ماه زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال زندان محکوم شد. به گزارش رهانا، یکی از مستندات حکم او در دادگاه، ارسال اس ام اس و فراخوان برای تجمعات بوده است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی رژیم شرکت در تجمعات به شرطی که مخل"مبانی اسلام" نباشد آزاد است. اما سلوکی و بسیاری دیگر از دستگیرشدگان تظاهرات های یک سال اخیر به همین اتهام دستگیر و به زندان محکوم شده اند.