تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل اوین

 

با توجه به قطع یک هفته ای تماس های تلفنی و اعتصاب غذای عداه ای از زندانیان سیاسی بند 350، شماری از خانواده ها امروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند. روز دوشنبه 11 مرداد شماری از خانواده ها پس از یک هفته بی اطلاعی از وضعیت و شرایط عزیزانشان با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزان شان شدند. .به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ملاقات ضیا نبوی ، مجید دری ، علی پرویز ، کوهیار گودرزی ، احمد کریمی ، جعفر اقدامی ، محمد رضا محمدی( فرزند یکی از جان باخته گان دهه شصت که به 11 سال زندان محکوم شده است و مدت 6 سال است در بند 350 زندانی است ، علی ملیحی  و پویا ابراهیمقطع شده است .در ادامه این خبر آمده است:  پاسداران سالن ملاقات برای تحت فشار روحی قرار دادن خانواده ها زندانیان سیاسی ابتدا برگه ملاقات را از خانواده ها می گرفتند انها را امیدوار می کردند و بعد از چند ساعت انتظار به آنها اعلام می کردند که ممنوع ملاقات هستند حتی خانواده هایی همچون علی ملیحی و جعفر اقدامی تاسالن ملاقات کابینی آمدند و بعد به انها اعلام کردند که ممنوع ملاقات هستند و خانواده هایشان را از سالن خارج کردند.


تلفن های زندانیان سیاسی بند 350همچنان قطع است و قرار شده که زندانیان مالی را از زندانیان سیاسی جدا کنند تا اخبار بند زندانیان سیاسی به خارج از زندان منتقل نشود.
تعدادی از خانواده ها نیز به نمایندگی از سایر خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 به دادستانی رفته بودند و تمامی اعتراضات خانواده ها از جمله قطع تماس تلفنی اجازه ملاقات حضوری تنها یک نفر از اعضا خانواده و شرایط غیر انسانی بند را با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مطرح کردند که در انتها او اعلام کرد: همۀ گفته ها دروغ است و واقعیت نداره وضعیت و شرایط بند 350 کاملا مساعد است و خانواده ها را تهدید کرده بود در صورت اعتراض تمامی اعتصاب کننده ها را به زندان گوهردشت کرج منتقل خواهند کرد.
زندانیان سیاسی که اعتصاب عذا کردند به سلول های انفردای بند 240 اوین منتقل شده اند .انتقال این زندانیان به سلول های انفردای با نقشه قبلی بزرگ نیا رئیس بند 350 صورت گرفته که در همان روز تعدادی از نیروهای گارد زندان که از پاسداران بند سپاه و بند 209 بودند در جلوی بند 350 صف کشیده بودند تا در صورت گسترده شدن اعتراضات زندانیان سیاسی بند 350 زندانیان سیاسی را به بند سپاه و یا بند 209 منتقل کنند.
مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 دائم زندانیان را مورد تهدید و توهین قرار می داد زندانیان سیاسی به نحوه برخورد بزرگ نیا اعتراض کردند. و پس از مدتی اسامی این افراد خوانده شد عده ای از زندانیان از جمله مجید دری به صورت داوطلبانه به جمع اعتراض کننده ها پیوستند و راهی سلول های انفردای 240 شدند.
خانواده های زندانیان سیاسی اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان که احقاق حقوق اولیه عزیزانشان مانند باز گرداند زندانیان سیاسی از سلولهای انفرادی به بند عمومی، برفراری تماس های تلفنی و سایر موارد فردا و یا پس فردا در مقابل مجلس تحصن خواهند کرد.
سرکوب زندانیان سیاسی با طرح قبلی بازجویان و زارت اطلاعات و با هماهنگی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صورت می گیرد و توسط صداقت نژاد رئیس زندان اوین،اطلاعات زندان اوین و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 که زندانیان به او نام جلاد بند 350 زندان اوین لقب داده اند به اجرا در می آید.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به توصیه بازجویان وزارت اطلاعات دستور محدودیتهای غیر انسانی را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد. محدودیتهای مانند قطع ارتباط زندانیان سیاسی با خانواده هایشان،داشتن ملاقاتهای حضوری منوط به دستور وی شده است و فرزندان ،براردان،خواهران زندانیان محروم از ملاقات حضوری هستند.همسر،مادرو پدر همزمان حق ملاقات حضوری را ندارند.دستور انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی،بازرسی بدنی تحقیر آمیز از پدران و مادران و همسران زندانیان سیاسی و موارد متعدد اعمال غیر انسانی می باشد. ازاعمال جنایتکارانه و ضد بشری این فرد تقاضای صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی است. عباس جعفری دولت آبادی مجری دستورات ولی فقیه علی خامنه ای برای سرکوب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است.