جوانی به اتهام قتل افسر انتطامی برای اعدام در ملاعام به ورامین منتقل شد

 

حمید مقدس به سلولهای انفرادی زندان ورامین جهت اجرای حکم اعدام در ملاء عام منتقل گردید. روز یکشنبه 10 مرداد ماه زندانی حمید مقدس 24 ساله از سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی زندان ورامین جهت اجرای حکم اعدام در ملاء عام به شهر ورامین منتقل شد.  حمید مقدس نزدیگ به 5 سال در زندان گوهردشت کرج بسر می برد. او به اتهام درگیری و قتل یک افسر نیروی انتظامی محکوم به اعدام شده بود.