فعال فرهنگی همراه شهروند سقزی دستگیر شد

 

قادر شیری فعال فرهنگی به همراه یک شهروند کرد به نام امیر امانی در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماموران  امنیتی در شهر سقز طی هفته های گذشته اقدام به دستگیری یک فعال فرهنگی به نام " قادر شیری "و یک شهروند دیگر کرد به نام " امیر امانی " کرده اند. علی الرغم پیگیری خانواده نامبرده گان به نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون هیچگونه اطلاعی در خصوص اتهام و محل نگهداری آنان بدست نیامده است.  قادر شیری فعال فرهنگی و از اعضای انجمن فرهنگی و ادبی مولوی شهر سقز است.

لازم به ذکر است در هفته های گذشته همچنین یک فعال فرهنگی و روزنامه نگار دیگر کرد به نام یحی صمدی در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.