پنج پارک به پارک‌های زنانه‌ی تهران افزوده می‌شود

 

تا آخر سال جاری پارک‌های نرگس و قائم به مرحله‌ی بهره‌برداری می‌رسند، سه پارک زنانه‌ی دیگر نیز در دست احداث هستند. به گفته‌ی مدیرکل امور زنان شهرداری تهران "احداث بوستان‌هاي بانوان نياز به شاخص‌هاي ويژه‌اي دارد كه در اين راستا شهرداري تهران راه‌اندازي پنج بوستان بانوان را در پنج پهنه سطح شهر، در دستور كار قرار داده است". هم‌اکنون دو پارک زنانه در شهر تهران وجود دارند كه يكي از آنها بوستان مادر و ديگري "بوستان پرديس بانوان" در منطقه 15 است. "بوستان پرديس بانوان" دارای امكاناتي همچون سونا، استخر، جكوزي، دوچرخه سواري، اسكيت و كتابخانه است. شهرزاد نیوز