تاکید دادستان رژیم بر اجرای حکم اعدام جعفر کاظمی

 

جعفری دولت آبادی دادستان رژیم در تهران به خانواده جعفر کاظمی گفته است که او( زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67) حتما اعدام خواهد شد. روز شنبه 9 مرداد ماه خانواده جعفر کاظمی با قرار قبلی به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار ملاقات با عباس جعفری دولت آبادی شدند.یکی از معاونین او فردی بنام علیزاده از قول عباس جعفری دولت آبادی خطاب به این خانواده گفت:" دادستان تهران نمی خواهد با شما صحبت کند. علیزاده ادامه داد که دادستان گفته است جعفر کاظمی حتما اعدام خواهد شد.


"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
در ادامه این گزارش می نویسد: پرونده زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شد وتوسط فردی بنام سلیمی که گفته می شود بخاطر تایید احکام اعدام های ضد بشری و جنایتکارانه ترفیع درجه یافته است و اخیرا در خبرگان رهبری منصوب شده است. او از اعاده دادرسی پرونده خوداری کرد و حکم تایید شده دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی ماند و برای اجرا به اجرای احکام دادگاه انقلاب فرستاده شد.


خانواده آقای کاظمی همچنین با وزیر دادگستری فردی بنام بختیاری ملاقات داشتند. این فرد گفته است که او قادر به انجام هیچ کاری نیست و فقط باید از ولی فقیه علی خامنه ای تقاضای عفو کنند.گفته وزیر دادگستری دلیل قاطعی است که صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و قاضی های منصوب شده اقدام به صدور چنین احکام ضد بشری می کنند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی 47 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد. او لیتوگراف است و لیتوگرافی کتابها و جزوارت درسی دانشگاه امیر کبیررا به عهده داشت. آقای کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد .او روز 27 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و بیش از 74 روز در سلولهای انفرادی بند 209 تحت بازجوئی و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت.سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی از شکنجه گران درنده خو این بند وی را تحت شکنجه قرار داد تا او را وادار به مصاحبه تلویزیونی کند.شکنجه گر علوی خطاب به زندانی سیاسی جعفر کاظمی گفته بود: که ما برای حفظ نظام احتیاج به چندقربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است. سپس اورا به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.آقای کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

 

 

 

http://www.kanoon-zendanian.org/