رژیم همسر و برادر همسر محمد مصطفائی وکیل دادگستری را به گروگان گرفت

 

صدای آمریکا : واشنگتن پست زیر عنوان سازمان عفو بین الملل می گوید وکیل مدافع در پرونده سنگسار در ایران ناپدید شده است می نویسد عفو بین الملل ایران را به اذیت و ارعاب وکیل مدافع زنی متهم ساخته است که به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده بود، و در بیانیه روز چهارشنبه خود می گوید وی پنهان شده است، و دو نفر از بستگانش را بازداشت کرده اند.
بلاگی که محمد مصطفائی، وکیل مدافع ایرانی، آن را اداره می کرد موجی ازخشم و اعتراض بین المللی را علیه مجازات سنگسار برانگیخت، و بریتانیا و آمریکا خواستار لغو سنگسار شدند.
تهران اوایل این ماه گفته بود فعلا حکم مرگ از طریق سنگسار را در مورد سکینه محمدی آشتیانی اجرا نمی کند، اما این زن، که مادر دو فرزند است، کماکان با مجازات مرگ از طریق آویخته شدن به چوبه دار روبروست، زیرا در اتهام زنا مجرم شناخته شده است.


سازمان عفوبین الملل می گوید مصطفائی، که وکیل مدافعی صریح و رک گوست، و پیش از این، از بسیاری ازمتهمین نوجوان و کم سن و سال، و نیز از زندانیان سیاسی دفاع کرده است، روز شنبه برای دادن پاسخ به پرسش های مقامات قضائی به زندان اوین احضار، و پس از چند ساعت با این خواست که دوباره بازگردد، آزاد شد اما معلوم نیست آیا وی مجددا به زندان بازگشته است یا نه.
به گفته سازمان عفو بین الملل، مقامات ایران همچنین فرشته حلیمی همسر این وکیل مدافع، و فرهاد حلیمی، برادر زن وی را دیروقت همان روز بازداشت کردند، که احتمالا تلاشی برای زیر فشار گذاشتن او به منظور تسلیم خود در صورت عدم بازگشت به زندان است.

 

نیوزویک زیرعنوان مقامات در ایران اکنون وکیل مدافع در پرونده سنگسار را هدف گرفته اند می نویسد اوایل این ماه محمد مصطفائی، وکیل دادگستری ایرانی و مدافع حقوق بشر، در کسب جهانی اذهان به مخمصه موکل اش، زنی که به اتهام زنا در آستانه سنگسار قرار داشت، نقشی موثر ایفا کرده بود. اکنون به گزارش فعالان حقوق بشر، خود او از بیم تلافی و مجازات پنهان شده است.
مصطفائی، که سال های سی عمر خود را می گذراند، پیشتر در ارتباط با کارنامه حقوق بشری اش بازداشت شده است. او هنگامی که برای سکینه محمدی آشتیانی، مادر چهل و سه ساله دو فرزند، که تحت شرایطی مشکوک در اتهام زنا مجرم، و به مجازات مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است، کمپینی علنی به راه انداخت به سی ان ان گفته بود می داند با این کار سراغ چه خطراتی می رود.
قوه قضائیه ایران حکم نهائی خود را در مورد آشتیانی هفته آینده صادر می کند و ممکن است مجازات مرگ از طریق سنگسار مجددا برقرار شود. اما احتمالا مصطفائی دیگر آزاد نخواهد بود که برای دفاع از او فعالیت کند.