خانواده محمد مصطفایی هم چنان در سلول انفرادی هستند

 

فرشته و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند. محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در 29 تیرماه سال جاری جهت "اخذ پاره ای از توضیحات"، روز دوم مرداد ماه به  دادسرای زندان اوین مراجعه می کند. بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت وی، بازپرس شعبه دوم، درباره نحوه کمک و نجات موکلين که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتي را مطرح می کند.  به گزارش کمپین استقلال کانون وکلا، مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند.

 

پس از گذشت مدت 6 روز از بازداشت غیرقانونی خانواده مصطفایی، هیچ خبری از وی در دست نیست. بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری که بر اساس اخبار واصله، به علت بازداشت غیرقانونی از حضور در کنکور امسال باز مانده است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بوده و مصداق بارز فشار بر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر می باشد.