نظارت بر اجرای احکام حجاب و عفاف در دانشگاه ها


خبرگزاری حکومتی مهر: دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت از نظارت بر احکام انضباطی صادر شده در خصوص حجاب و عفاف در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: رفتار عمده دانشجویان با تذکر کتبی اصلاح شده است.دکتر سید مهدی طیبی تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما به دانشگاههای علوم پزشکی به ویژه دانشگاههای تیپ یک اعلام کرده ایم که هر حکم انضباطی که صادر می شود ما آن را حتما پیگیری می کنیم که اولا حکم اجرا می شود یا خیر و دیگر اینکه تاثر حکم در دانشجو چیست.

وی اضافه کرد: بحث حجاب و عفاف با حساسیت بیشتری در احکام انضباطی پیگیری می شود و خوشبختانه عمده دانشجویان تنها به مرحله تذکر رسیده اند و اصلاح رفتار در آنها مشهود بوده است.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: البته ممکن است برخی از دانشجویان به خاطر تفاوت های فرهنگی که میان خانواده های آنها و محیط عمومی دانشگاه وجود دارد به طور ناخواسته برخی مسائل را رعایت نکنند اما پس از کوچکترین تذکر و اطلاع رسانی بیشتر دانشگاهها و آشنایی بیشتر با قوانین فضا خیلی بهتر شده است.

وی تاکید کرد: موارد عناد و لجبازی بیش از اندازه در زمینه بدحجابی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی انگشت شمار بوده اند و در نهایت نیز به اخطار ختم شده است.