سردبیر پیشین هفته نامه سوران در سنندج دستگیر شد


 به گزارش آژانس خبری موکریان، یحیی  صمدی نویسنده و سردبیر پیشین هفته نامه سوران  روز گذشته توسطه ماموران امنیتی و طللاعاتی رژیم در سنندج دستگیر شد.بنا به این گزارش به نقل از منابع آگاه،  ماموران امنیتی هنگام دستگیری یحیی صمدی ، منزل وی را نیز تفتیش کرده و برخی وسایل شخصی وی را با خود بردند.  در ادامه این گزارش آمده است: تا لحظه تنظیم خبر از اتهام یا اتهامات احتمالی این نویسنده اطلاعی در دست نیست.