مصطفایی، وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین احضار شد


محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق کودکان امروز به شعبه دوم بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شد. به گزارش رهانا، این احضاریه، امروز، در محل کار به دست وی رسیده و در آن نوشته شده است که باید جهت پاره ای از توضیحات، به این دادسرا مراجعه کند. وی پس از دریافت این احضاریه، به مدت ۳ روز وقت دارد تخود را به این دادسرا معرفی کند.

محمد مصطفایی، از وکلایی است که برای نجات جان نوجوانان محکوم به اعدام تلاش‌ زیادی انجام داده است و در آخرین نمونه، موفق به گرفتن حکم برائت و آزادی و پرداخت دیه به جای اعدام، برای علی مهین‌ترابی نوجوان محکوم به اعدام شد.