حمله به مردم و مغازه ها با قمه و قداره در منطقه نیروهای تهران  

 

سایت حکومتی خبرآنلاین نزدیک به لاریجانی: کیهان در ستون تماسهای تلفنی خوانندگان خود نوشت: ساعت 11 دیشب اراذل و اوباش در خیابان پنجم نیروی هوائی با قمه و قداره و زنجیرهای میخ دار به طرز وحشیانه ای به اتومبیلهای عبوری، مردم و مغازه ها حمله کرده و خسارت های زیادی بوجود آوردند. متاسفانه این کار در فاصله حدود 100 متری ایستگاه سیار پلیس مستقر در فلکه دوم نیروی هوایی انجام گرفت. منطقه نیروی هوائی خصوصا خیابان پنجم مدتی است که ناامن شده و سارقان حتی در روز روشن مبادرت به زورگیری کرده و اتومبیلها را مورد سرقت قرار می دهند.