هفت تن از صلاح طلبان به ٩ سال زندان محکوم شدند

 

در پي محاكمه جمعي از اصلاح طلبان در گرگان در روز پانزدهم تير ماه، راي شعبه اول بیدادگاه انقلاب اسلامي گرگان در باره هفت نفر از آنان صادر شد. بنا به گزارش سایت اصلاح طلب جرس، این افراد كه در دادگاه مذبور با اتهاماتي چون "اقدام عليه امنيت داخلي با شركت در تجمعات غير قانوني پس از انتخابات"، "چهلم كشته شدگان"، "روز قدس"، "ايام محرم "و در يك مورد "فعاليت تبليغي از طريق سخنراني عليه نظام جمهوري اسلامي در حسينيه محمديه شريف موسوي و شبهاي محرم" مورد محاكمه قرار گرفتند در مجموع به 9 سال زندان محكوم شدند.

جرس در ادامه ایت گزارش می نویسد: احكام صادره از سه تا پنج سال مشمول تعليق اعلام شده است. بر اين اساس حسين رفعتي، محمد حسن كيقبادي و ابراهيم بيگانه هر كدام به دو سال حبس محكوم شدند كه حكم صادره به مدت 5 سال مورد تعليق خواهد بود و همچنين محمد رفعتي و مهدي قلي تبار هر كدام به 6 ماه حبس محكوم شدند كه حكم آنان براي مدت سه سال مشمول تعليق است و نيزعلي قلي تبار و احسان اعلايي فر هر كدام به يك سال حبس محكوم شدند كه حكمشان به مدت 5 سال مورد تعليق قرار دارد.

گفتنی است حسين رفعتي فرماندارسابق گرگان و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت شاخه گلستان، علي قلي تبار عضو مجاهدين انقلاب اسلامي شاخه گلستان و بقيه محكوم شدگان نيز از اعضاي فعال ستاد 88 هستند.