امروز یک تن دیگر در اهواز حلق آویز شد

 

به گزارش رسانه های حکومتی، صبح امروز یک تن دیگر در زندان کارون اهواز حلق آویز شد. دادگستري رژیم در استان خوزستان، اتهام این فرد را که س. ح معرفی شده، قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است. چند روز پیش نیز رژیم مردی را در ملاعام در اهواز به دار آویخت.با این اعدام، شمار اعدام ها در ایران در تیرماه سال جاری به بیست تن رسید.