اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به ادامه دستگیری و اخراخ اعضای هئیت مدیره

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: در آستانه بالا رفتن تورم و نزدیک شدن به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که اولین لطمات ناشی از اجرای این طرح، گریبان جامعه کارگری را خواهد گرفت، اعمال فشارها و برخوردهای امنیتی نیز نسبت به فعالین کارگری افزایش یافته است بطوریکه در دو ماهه اخیر شاهد بازداشت تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و دیگر فعالین کارگری بوده‌ایم. از جمله آقایان سعید ترابیان و رضا شهابی که از وضعیت سعید ترایبان تا این لحظه هیچ اطلاعی در دست نیست و نامبرده با توجه به ناراحتی قلبی که دارد حتی تا کنون تماس تلفنی هم با خانواده شان نداشته که این موجب افزایش نگرانیها نسبت به سلامت جسمی ایشان شده است.

 

 - هفت نفر از اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیکا به نامهای 1- علی اکبر پیر هادی 2- حسن کریمی 3- ناصر غلامی 4- منصور حیات غیبی 5- حسن میرزایی 6- هادی کبیری 7- حسین کریمی سبزوار با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دال بر وارد دانستن شکایت رانندگان سندیکای شرکت واحد می‌باشد و از 30 پرونده همسان، 23 نفر با همین رأی به شعبات هم عرض ارجاع شده‌اند و در حل اختلاف بازگشت بکار گرفته‌اند ولی متأسفانه 7 نفر فوق الذکر همچنان در راهروهای دیوان عدالت سرگردان هستند و خواهان اعمال وحدت رویه هستند.

 - 3 نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به نامهای 1- داوود نوروزی 2- عطا باباخانی 3- امیر تاخیری که از مراجع قضایی و هیئت های هم عرض و حل اختلاف ادارات کار بازگشت بکار گرفته‌اند و در مراحل اجرایی می باشند، متأسفانه مدیریت شرکت واحد از اجرای قانون، استنکاف می‌ورزد و خود را فراتر از قانون می‌داند و از بازگشت بکار آن‌ها ممانعت می کند.

 - اخراج مجدد 2 نفر از اعضای سندیکا به نامهای آقایان 1- عبدالله حسینی 2- سید رضا نعمتی پور

 این فشارها در حالی افزایش یافته که دولت عدالت محور خود را بر رعایت حقوق کارگران طبق معاهدات بین‌المللی در سازمان جهانی کار ILO متعهد و پایبند می داند. آخرین خبرها در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار نیز، قول آزادی آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی بود که نه تنها متحقق نشده بلکه اتهامات جدیدی هم به آقای اسالو وارد شده و فشار و برخورد با خانواده ایشان نیز شدت یافته است. اخیراً نیز همسر آقای رضا شهابی تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده اند.

 در طول 5 سال بازگشایی سندیکای شرکت واحد، همواره اعضای سندیکا و حتی خانواده‌های آن‌ها تحت شدیدترین فشارها و بازداشتهای گسترده، تهدید های بیشمار و اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و درمانی مواجه هستند.

 با تمام فشارها و امنیتی کردن فضای کارگری، سندیکای شرکت واحد کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه می‌دهد و از هیچ کوششی در راه دفاع از منافع کارگران دریغ نخواهد کرد. از کلیه نهادهای مدنی و حقوق بشری و سازمانها و اتحادیه های کارگری بویژه فدراسیون بین المللی حمل و نقل (ITF) تقاضای پشتیبانی و همیاری بیشتری داریم.

 

به امید گسترش صلح و عدالت در تمام جهان

28 تیر ماه 89