سعید ترابیان فعال کارگری عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد

 

به دنبال اعتراض گسترده سازمانهای حقوق بشری و سندیکاهای کارگری بین المللی،  دستگاه اطلاعاتی و قضائی رژیم این فعال کارگری را با وثیقه سنگین آزاد کردند. هنوز گزارشی مبنی بر محاکمه یا آزادی کامل وی در آینده نرسیده است. به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ، روز دوشنبه 28 تیرماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران  اتوبوس رانی تهران با وثیقه سنگین پانصد میلیونی تومان از زندان آزاد شد.  در ادامه این گزارش آمده است: بازپرسی شعبه 6 دادگاه انقلاب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگیری و بازداشت این فعال سندیکایی در ازای آزادی او وثیقه سنگین 500 میلیون تومانی از خانواده وی خواسته بود. بازپرسی فوق که خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانهای سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی که در دستگیری ،شکنجه وحشیانه جسمی و روحی فعالین دانشجویی،زنان ،دستگیر شدگان اعتراضات قیام،دراویش و زندانیان سیاسی خود شخصا نقش دارد می باشد.


سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز 19 خرداد ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزدیک به 36 روز در سلولهای انفرادی این بند تحت شکنجه های شدید روحی قرار داشت و روز 23 تیرماه به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.رضا شهابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز 22 خرداد ماه در محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و همچنان در این بند مخوف بسر می برد.از شرایط و وضعیت این فعال سندیکایی خبری در دست نیست.

دو تن از رهبران سندیکایی اتوبوس رانی تهران و حومه،  منصور اسالو و ابراهیم مددی علیرغم گذشت چند سال همچنان در زندان بسر می برند.اخیرا وزیر کار رژیم به سازمان جهانی کار تعهد داده بود منصور اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد، اما ظاهرا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم برسر آزادی وی ممانعت ایجاد می می کنند و برایش پاپوش درست کرده که او را در زندان نگه دارند. منصور اسانلو بیش از نیمی از حکم پنچ سال زندان خود را سپری کرده است.