علت اعدام سریع ریگی  

 

سایت حکومتی جهان نیوز: يكي از مسئولان در پاسخ به سئوالي درباره سرعت عمل در اعدام ريگي بخشي از ناگفته‌هاي اين اعدام را بازگو كرد. وي گفت: اخباري مبني بر تكاپوي گروه ریگی براي مقابله به مثل و ربودن برخي از مسئولان محلي و كشوري مطرح شده بود كه به عنوان تاكتيكي براي جلوگيري از اقدام آنان در اجراي حكم درباره ريگي تسريع شد.به گفته وي برخي از نزديكان ريگي گروه‌هايي را براي اجراي نقشه ربودن برخي از مسئولان آموزش داده و چند گروه نيز به ايران اعزام شده بودند كه پس از كشف اين توطئه دادگاه و اجراي حكم ريگي شتاب گرفت. اين مقام مسئول گفت كه نام برخي از مسئولان محلي ، كشوري و حتي ديپلمات‌ها در فهرست ويژه قرار داشته و گروه‌هاي مختلفي براي ربودن آنان آموزش ديده بودند.