محکوميت فعال کُرد به زندان و تبعيد

 

يک فعال کرد اهل سقز به نام بختيار خوشنام به يک سال زندان و دو سال اقامت اجباری در سيرجان کرمان محکوم شد. به گزارش  آژانس خبری موکريان، وی  که دانش آموخته علوم سياسی دانشگاه زنجان می باشد چندی پيش از سوی نيروهای امنيتی در سقز دسگیر شد و پس از محاکمه توسط بیدادگاه انقلاب اسلامی اين شهر، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام براساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به يک سال زندان و براساس ماده ۲۰ قانون مجازات به ۲ سال اقامت اجباری در شهر سيرجان کرمان محکوم گرديد.