دومین تجمع اعتراضی کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تهران

 

از صبح امروز برای دومین بار کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تجمع در مقابل مجلس رژیم نسبت به انتقال اجباری خود از تهران اعتراض کردند. به گزارش روزنامه حکومتی جام جم آنلاین تجمع کنندگان که تعدادشان به 70 تا 80 نفر می رسد نسبت به انتقال اجباری خود از تهران به شهرهای شیراز و اصفهان معترض هستند.

در همین باره یکی از این تجمع کنندگان گفت:‌ مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارند تا حدود 1100 کارمند این سازمان را به اجبار از تهران به شهرستان ها از جمله شیراز و اصفهان منتقل کنند.

وی افزود: ما کارمندان این سازمان در تهران هستیم و چون اکثرا خانم می‌باشیم نمی توانیم از تهران به شهرستان ها منتقل شویم.

در ادامه این گزارش آمده است: علیرضا محجوب نماینده تهران برای رسیدگی به مشکلات آنان در جمع تجمع کنندگان حاضر شد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.گفتنی است این عده از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روز یکشنبه همین هفته نیز مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار حل مشکل خود شدند.