دادگاه بازاریان زندانی برگزار شد

 

دو تن از بازاریان شناخته شده تهران در شعبه 15 بیدادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند.  روز چهارشنبه 23 تیر، جواد لاری و محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تهران که ماه ها است در زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برند به دادگاه برده شدند و توسط صلواتی رئیس دادگاهایی فرمایشی مورد محاکمه قرار گرفتند. بازاری زندانی جواد لاری 51 ساله و متاهل می باشد.پس از نزدیک به یک سال بلاتکلیفی در زندان، روز چهارشنبه مورد محاکمه قرار گرفت. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در ادامه این گزارش می افزاید:  صلواتی بر مبنای اتهامات بازجویان وزارت اطلاعات مانند؛ محاربه،اقدام علیه امنیت نظام،تبلیغ علیه نظام،مدیریت مسافرتها ( مسافرتهای خانوادگی در تعطیلات به شهرهای مختلف ایران)،تشکیل انجمن ،کمک مالی به سازمان مجاهدین و غیره مورد محاکمه قرار گرفت.صلواتی به خانواده آقای لاری و دکمه چی اجازه شرکت در دادگاه را نداد. دادگاههای انقلاب برای پی نبردن به رفتارهای وحشیانه افرادی که خود را قاضی می نامند با زندانیان سیاسی و وکلای آنها و همچنین اتهامات دروغین و واهی که به زندانیان سیاسی نسبت می دهند دادگاه را محرمانه اعلام می کنند.


بازاری زندانی محسن دکمه چی 50 ساله از بازاریان شناخته شده و خوش نام بازار تهران پس از نزدیگ به 1 سال بلاتکلیفی در زندان اوین او را به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بردند و توسط فردی بنام صلواتی از جنایتکاران علیه بشریت مورد محاکمه قرار گرفت. آقای دکمه چی به اتهام کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق مورد محاکمه قرار گرفت.
بازاریان زندانی،جواد لاری و محسن دکمه چی چندین ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا آنها را وادار به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی کنند.سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شدند و همچنان در شرایط غیر انسانی همانند سایر زندانیان سیاسی بسر می برند.
بازاری دیگری که از آذرماه همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر می برد محمد بنازاده امیر خیزی نام دارد. او در شرایط غیر انسانی و در بلاتکلیفی در بند 209 زندان اوین بسر می برد.لازم به یاد آوری است که دکمه چی  
و جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشند و هر کدام از آنها چندین سال در زندان بسر بردند و مورد شکنجه های غیر انسانی قرار گرفتند.

 

http://www.kanoon-zendanian.org/index.html