دانشجویان شرکت کننده در مراسم یادمان کیانوش آسا از تحصیل محروم شدند


دانشجو نیوز: اخیرا در دانشگاه علم و صنعت تهران بعد از برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهید کیانوش آسا، دانشجویان شرکت کننده در این مراسم با ممنوعیت از تحصیل تا سقف ۲ ترم مواجه شده اند.

به گزارش دانشجونیوز، یکی از دانشجویان این دانشگاه که به دلیل مسائل امنیتی خواست نامش فاش نشود به دانشجونیوز گفت" بنده دانشجوی دانشگاه علم و صنعت هستم و دو روز قبل، برای بار دوم به کمیته انضباطی احضار شدم و با حکم یک ترم ممنوعیت از تحصیل مواجه شدم و بعد متوجه شدم که این احکام انضباطی برای ۲۰  تا ۳۰ نفر دیگر و تا سقف دو ترم ممنوعیت از تحصیل هم صادر شده است."این دانشجو می افزاید "احکام صادره به خاطر برگذاری مراسکم یادبود کیانوش آسا می باشد."لازم به ذکر است که در حکم صادر شده برای این دانشجویان از طرف شورای انضباطی، علت ممنوعیت از تحصیل "اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه و عدم رعایت مقررات دانشگاه" عنوان شده است.