كارگر شصت ساله بخاطر فقر خودكشى كرد

 

بنا به یک گزارش دریافتی، روز دوشنبه گذشته ابوبکر محمدى ۶۰ساله کارگر شرکت سامان راه توانا ساکن شهر بيجار در اثر فقر وفشار زندگى خود را حلق آويز کرد و به زندگى پر مشقت خود پايان داد. ابوبکر محمدى با وجود داشتن سن بالا هم‌چنان به کارگرى مشغول بود، اما با این وجود قادر به تامین هزینه های زندگى خود و خانواده اش نبود.

 

http://www.kanoon-zendanian.org/