یکی از فعالان حق تحصیل شهروندان بهائی در ساری دستگیر شد

 

کمیته گزارشگران حقوق بشر- آقای قوام الدین ثابتیان از شهروندان بهایی شهر ساری امروز با ورود مامورین وزارت اطلاعات به منزلش در ساری بازداشت شدپیش از این نیز در ١۹خرداد ١٣٨٩، منزل آقای قوام الدّین ثابتیان اهل ساری (استان مازندران) توسط مامورین وزارت اطلاعات که ابتدا خود را از ادارۀ دارایی معرفی کرده بودند، بازرسی و کتاب های بهائی، سی دی ها و عکس ها به همراه وسایل شخصی از جمله کامپیوتر وی ضبط شده بود

با توجه به برخوردهای اخیر با فعالین حق تحصیل در ساری به نظر می رسد که بازداشت آقای ثابتیان در این شهر به علت همراهی ایشان در فعالیت های محرومین از تحصیل بوده است