تاسیس ان جی او های حکومتی در زمينه عفاف و حجاب


در راستای گسترش فرهنگ "حجاب و عفاف"، با کمک های دولتی NGOهایي جهت فعالیت در زمينه "عفاف و حجاب" ایجاد و حمایت می‌شوند. شهرزاد نیوز:  این سازمان‌ها گرچه به عنوان سازمان غیردولتی ایجاد می‌شوند اما هدف از ایجاد آن‌ها کمک به اجرای برنامه‌هایی است که در رابطه با ترویج حجاب توسط دولت تعیین و تدوین شده است.

به گفته‌ی مریم مجتهدزاده، مشاور احمدی‌نژاد و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رئوس "فرهنگی" این برنامه‌ها عبارتند از:

 تحقيق و تدوين کتب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه  عفاف و حجاب و شيوه هاي رواج آن در کشور و پاسخگويي به شبهات طرح شده در زمينه حجاب، تهيه پودمان هاي  آموزشي ترويج فرهنگ عفاف براي خانواده ها، برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت، برگزاري همايشها و کنفرانسهای تخصصي مربوط با موضوع عفاف و حجاب، همکاري با صدا وسيما و وزارت ارشاد در خصوص ترويج نمادها و الگوهاي بومي ايراني و حمايت از مراکز توليد و توزيع لباسهاي ملي و اسلامي.