شمار اعدام ها در ایران در تیرماه به بیست تن رسید

 

روز گذشته سه تن از زندانیان عادی زندان مرکزی کرمان و یک تن در شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی اعدام شدند. به گزارش هرانا، روز یکشنبه 3 مرد به اتهام قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی کرمان اعدام شدند، همچنین در همین روز در شهرستان شیروان یک نفر نیز به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام شد. با احتساب اعدام در ملا عام امروز در شهر اهواز بنا بر آمار های ارائه شده تعداد اعدامیان تیر ماه به 20 تن رسیده است.