دانشجوی دانشگاه آزاد اراک روانه زندان شد

 

عباس احمدلو دانشجوی سال آخر ارتباطات دانشگاه آزاد اراک با حکم بیدادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان روانه زندان اراک گردید. وی به متهم به "توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی " شده است. پس از تایید حکم یکساله زندانش،  ده روز پیش جهت سپری کزدن دوران محکومیت خود روانه زندان اراک شد. در" وبلاگ انقلاب سبز اراک"

در ادامه  این گزارش می نویسد: لازم به ذکر است که محیط زندان اراک محیطی بسیار نامناسب می باشد و عدم تفکیک زندانیان باعث فشار های مضاعف بر زندانیان سیاسی شده است.