احمدی نژاد: آنقدر تحريم كنيد كه زير پايتان علف سبز شود

 

احمدی نژاد امروز در قزوین خطاب به کشورهای غربی گفت، آنقدر تحريم كنيد كه زيرپايتان علف سبز شود. آرزوي اينكه ملت ايران را به اندازه سر سوزن به عقب برانيد، به گور خواهيد برد.به گزارش رسانه های حکومتی، احمدی نژاد در سخنان خود به گردهمايي قدرت‌هاي اقتصادي و تحريم عليه جمهوری اسلامی اشاره كرده و گفته است، شما خيال كرديد با صدور قطعنامه و تحريم، ملت ايران دست خود را جلوي شما دراز خواهد كرد؟ فكر مي‌كنيد با مسدود كردن حساب‌هاي بانكي و يا گشتن چند كشتي، ما كليد كشور را به دست شما مي‌دهيم و می گوئيم ‌تسليم هستيم. در اشتباه به سر مي‌بريد.

احمدی نژاد گفته، مي‌گويند بياييد گفت‌وگو كنيم، اما پيش‌شرط گفت‌وگو را قطعنامه مي‌دانند، اين گفت‌وگو ادبيات گاوچراني است كه در ايران جايي ندارد. ملت ايران به مسائل و خواسته‌هاي پست تن در نمي‌دهند. اگر نصيحت‌هاي ما را بپذيريد به نفعتان خواهد بود در غير اين صورت پاسخ ما روشن است.