تجمع كاركنان سازمان ميراث فرهنگي در اعتراض به انتقال اجباری به شيراز


كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري ظهر امروز در مقابل مجلس رژیم تجمع كردند. خبرگزاری حکومتی ايلنا در این باره می نویسد:  جمعي از كاركنان سازمان ميراث فرهنگي در اعتراض به انتقال اين سازمان به شيراز، مقابل مجلس تجمع كردند.
اين افراد كه حدود 50 نفر بودند خود را كارمند معاونت حفظ و احياء و كاركنان پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي معرفي كردند، نسبت به انتقال اين مجموعه به شيراز اعتراض داشتند.


آنها هشدار دادند كارگروه انتقال كاركنان دولت تبعات اجتماعي تصميم خود را در نظر نگرفته است.يكي از تجمع‌كنندگان گفت: سازمان ميراث فرهنگي با كاركنان خود قرارداد جديد نبسته است و اعلام كرده كه هر‌كس مي‌خواهد با اين سازمان همكاري داشته باشد، بايد به شيراز رفته در آن شهر قرارداد ببندد كه ما اين خواسته را كوچ اجباري مي‌دانيم.


وي افزود: گفته مي‌شود كه در صورت خروج افراد از تهران، زمين و 25 ميليون وام با 15 ميليون تومان رهن داده مي‌شود، اما كساني كه ماهانه 300-400 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند. با اين وضعيت مقروض مي‌شوند.


اين كارمند، گفت: كاركنان سازمان صنايع دستي كه بيش از اين به اصفهان رفته‌اند، از وضع خود ناراضي هستند و حقوقشان پس از انتقال هنوز پرداخت نشده است و ما هم نمي‌توانيم گرفتار اين وضعيت شويم.