زندانی سیاسی سکته مغزی کرد


خانواده کبودوند فعال زندانی حقوق بشر کردستان، طی انتشار بیانیه ای از سکته مغزی وی خبر دادند. در بیانیه این خحانواده آمده است:  "براساس آخرین اطلاعات دریافتی از وضعیت جسمانی کبودوند در زندان این احتمال نزدیک به یقین شده است که ایشان برای بار سوم دچار سکته گردیده است. اگرچه درمانگاه زندان بیهوشی کبودوند را ناشی از افت و خیز شدید فشار خون اعلام کرده اما درگیری بخشی از مغز و اعصاب و سرگیجه شدید، اختلال در صحبت کردن و اختلالات جسمی، حرکتی و اندامی و بینایی ایشان در چهارشنبه گذشته علایم هشداری خطرناک است که حکایت از احتمال سکته مغزی کبودوند است.

این در حالی است که ایشان می بایست سریعاً تحت مداوا و رسیدگی متخصصان مغز و اعصاب قرار می گرفت اما تا زمان انتشار این اطلاعیه هیچ پزشک متخصصی او را مورد معاینه قرار نداده است، وی تنها توسط پزشک عمومی ویزیت شده و اغلب به وسیله بهیاران درمانگاه با تجویز و مصرف 3 نوع دارو، فشارخونش مورد کنترل قرار می گیرد .

طبق آخرین اطلاع، کبودوند کماکان با سرگیجه و دردهای مغزی و عصبی و اختلالات حسی، بینایی و گفتاری مواجه و با حمله و سکته مجدد و تهدید خطر جدی مواجه است و وضعیت سلامتی وی خطرناک است."

یکشنبه 27 تیر 1389