فعالیت و تبلیغ به نفع گروه های مخالف و مکاتب غیراسلامی تخلف اخلاقی است

 

يكشنبه, 27 تیر 1389 ، دبیر حکومتی شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ حکمی درباره فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در حوزه افکار التقاطی نداشتیم اما شیوه نامه انضباطی در‌این مورد پیشگیری کرده است. ‌

سیدمهدی طیبی تفرشی در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی مهر  گفت: عمده تخلفات دانشجویان علوم پزشکی، تخلفات اخلاقی است که فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی نیز در‌این حوزه قرار می‌گیرد.‌در ادامه این گزارش آمده است: وی اضافه کرد: نشر عرفان‌های کاذب و افکار التقاطی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان به عنوان تخلف محسوب می‌شود. البته تاکنون هیچ حکمی در خصوص فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در حوزه افکار التقاطی نداشتیم و تاکید بر‌این موضوع در شیوه نامه انضباطی در راستای پیشگیری است.‌‌طیبی تفرشی خاطرنشان کرد:‌این بند به‌این دلیل اضافه شد که پس از برگزاری کارگاههایی برای مدیران دانشجویی در مورد آشنایی با‌این گونه آسیبها، پیشنهاد شد که در شیوه نامه به آن پرداخته شود.‌‌وی تاکید کرد: فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی موجب می‌شود که متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای یک تا پنج که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده دانشجو باشد، محکوم شود.‌‌دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت درباره فعالیت‌های سیاسی و دسته بندی تخلفات دانشجویی خاطرنشان کرد: نیمی از تخلفات در حوزه مسائل اخلاقی است و بخش بسیار ناچیزی به مسائل سیاسی می‌رسد. در وزارت بهداشت با توجه به نوع دانشجویان حاضر در دانشگاههای علوم‌پزشکی که همواره از رتبه‌های بالای کنکور هستند و همچنین فعالیتی که در حوزه خدمت رسانی دارند درصد تخلفات سیاسی ناچیز است.‌‌وی اظهار داشت:‌این میزان گاهی نزدیک به صفر است و ممکن است حتی در یکسال هم موردی از نظر تخلفات سیاسی وجود نداشته باشد.‌‌طیبی‌تفرشی تاکید کرد: البته‌این به‌این معنی نیست که فعالیت سیاسی وجود ندارد بلکه آزادی در حد فعالیت دانشجویی وجود دارد و دانشجویان می‌توانند فعالیت تشکلی داشته باشند اما در چارچوب قانون.