فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بازاریان تبریز برای جلوگیری از گسترش اعتصاب


ماموران امنیتی به منظور پایان دادن به اعتصاب در بازار تبریز به سیاست وارد آوردن فشار بر بازاریان این شهر روی آورده اند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی شهر تبریز از همان روزهای آغازین تحصن بازار تبریز با بازاریان تبریز تماس گرقته و آنها را برای باز نگاه داشتن مغازه های خود تحت فشار قرارا دادند.  به گزارش دانشجو نیوز، طی سه روز گذشته که بازار تبریز در تحصن کامل بود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ضمن تهدید و  ارعاب، فشار گسترده ای بر معتمدین بازار تبریز بمنظور پایان تحصن و بازگشایی مجدد بازار آورده اند. طی چند روز گذشته نیروهای لباس شخصی با مراجعه به منازل برخی از روسای اتحادیه های اصناف از جمله اتحادیه پارچه فروشان اقدام به تهدید و ارعاب و هشدار در مورد ادامه تحصن نموده اند.

در پی آغاز تحصن بازاریان تهران در اعتراض به سیاستهای اقتصادی احمد نژاد از اواسط هفته گذشته، بازاریان تبریزی نیز به منظور اعلام حمایت از تحصن بازار تهران  و نیز در اعتراض به بازداشت های گسترده اخیر فعالین آذربایجانی از اواخر هفته گذشته به صورت تدریجی اقدام به بستن بازارچه های مختلف بازار تبریز کردند.