سفیر سوئیس در ایران در یک روستای مرزی خراسان دستگیر شد

 

سایت حکومتی رجانیوز: سفیر سوئیس در یک روستای مرزی استان خراسان شمالی بازداشت شد. به گزارش مشرق نيوز، خانم لیویا لئو اگوستی سفیر سوئیس در تهران که به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران نیز فعالیت می کند بدون اطلاع دستگاههای ذیربط و به علل نامعلومی به همراه چند نفر به یکی از روستاهای مرزی سفر کرده بود، 23 تیر ماه جاری توسط نیروهای مرزبانی بازداشت شد.نیروهای مرزبانی سفیر سوئیس و همراهانش را در روستای کلانه زمانه نزدیک روستای خیرآباد بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی دستگیر کردند. آخرین خبرها حاکی از آزادی خانم سفیر می باشد. گزارش های متعددی از سفرهای مشکوک برخی از سفرا و کارداران غربی به شهرهای مختلف کشور در دست است که تعداد قابل توجهی از این سفرها بدون هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت کشور انجام شده است.