صدور حدود نیم قرن زندان برای چهار زندانی سیاسی کرد

 

چهار فعال سیاسی کرد اهل روستای "هنیمن" از توابع شهر سنندج که در آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند از سوی شعبه یک بیدادگاه انقلاب اسلامی سندج مجموعا به تحمل حدود نیم قرن زندان محکوم شدند. به گزارش هرانا، این چهار فعال سیاسی کرد به نام های صباح خیاط، پشتیوان آسم، نعمت اسحاقی و لقمان منفرد در آذرماه سال گذشته در شهرهای سقز، مریوان و روستای هنیمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و به مدت نزدیک به 3 ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سندج تحت شدیدترین شکنجه های روحی و فیزیکی قرار گرفتند.. آنان  متهم به عضویت و همکاری با یک حزب کردی هستند و توسط بازجویان اداره اطلاعات این شهر برای گرفتن اعترافات تحت شکنجه و فشار زیادی قرار گرفتند به طوری که آثار این شکنجه ها بر بدن آن ها هم چنان باقی مانده است.

این چهار فعال سیاسی کرد بعد از گذشت سه ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل می شوند و در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب لقمان منفرد به 11 سال زندان،  پشتیوان آسم به 15 سال زندان،  نعمت اسحاقی به 12 سال زندان و  صباح خیاط به 11 سال زندان محکوم شدند.

پروند این چهار فعال سیاسی به دلیل اعتراض نامبرده گان به حکم دادگاه هم اکنون در مرحله تجدید نظر خواهی در مراجع قضایی استان کردستان در حال پیگیری است.این چهار زندانی هم اکنون در بند پاک دو زندان مرکزی سنندج بسر می برند.