دو برادر بوکانی دستگیر شدند


 
ماموران امنیتی رژیم روز چهارشنبه 24 تیر 1389، دو برادر ببوکانی ناصر خضری و سوران خضری را دستگیر کردند. به گزارش هرانا، ، این دو  برادر کرد در  محل زندگی شان در بوکان دستگیر شدند. از سرنوشت و محل نگهداری ناصر و سوران خضری در حال اضر هیچ اطلاعی در دست نیست. نهادهای ذیربط در مقابل پیگیری های خانواده این دو برادر پاسخی نمی دهند.