مردم دو خودروی دولتی را در سردشت به آتش کشیدند

 

(روژ هلات) : یکشنبه مورخ ۱۵/۱/۱٣٨۹ یک کاسبکار به نام " عثمان یوسفی " ۴۱ ساله اهل روستای " بیژوه" در نزدیک روستای " ره زگه " از سوی نیروی انتظامی کشته شد، که در پی آن مردم سردشت اقدام به اعتراض گسترده در جلوی فرمانداری شهر کردند که در جریان آن دو خودرو و یک موتور سیکلت دولتی به اتش کشیده شدن و ساختمان فرمانداری شهرستان سردشت و راهنمای و رانندگی نیروی انتظامی بشد خسارت دیدن، در جریان این اعتراض گسترده نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی به سوی مردم نمود، و تا اکنون از تلفات احتمالی خبری در دست نیست .