محکومیت سه فعال کرد به زندان

 

آژانس خبری موکریان - سرویس حقوق بشر: سه شهروند کرد اهل یکی از روستاهای شهر اشنویه به نام های فاروق عزیزی فرزند محمد ،ادریس عزیزی فرزند قادر و صادق فیروزی فرزند رسول به زندان محکوم شدند.اتهام این سه شهروند که به موجب آن هر کدام به 15 ماه حبس محکوم شده اند ،همکاری با احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

گفتنی است این افراد هم اکنون در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می نمایند.