بازجویان از آزادی عضو کانون نویسندگان ایران ممانعت می کنند


رضا خندان، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران علیرغم اینکه چند هفته از سپردن وثیقه او می گذرد ولی بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت می کنند. " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در این باره می نویسد:  آقای رضا خندان 50 ساله  فعال کودکان،نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران،علیرغم سپردن وثیقه بیش از 2 ماه است که در بازداشت بسر می برد و بازجوی وزارت اطلاعات از آزادی او خوداری می کند .بیش از 3 هفته پیش فردی بنام نو فرصتی رئیس شعبه 11 امنیت دادگاه انقلاب شهر ری با خانواده خندان تماس گرفت و به آنها اعلام کرد که با سپردن مبلغ 20 میلیون تومان وثیقه او می تواند آزاد شود.خانواده آقای خندان با صرف هزینه و زمانی طولانی وثیقه را تامین کردند و این شعبه با آن موافقت کرد و قرار شد بعد از 26 اسفند آزاد شود. ولی در آخرین لحظات آغاز تعطیلات نوروزی به آنها گفته شد که بازجوی وزارت اطلاعات با آزادی او مخالفت کرده است و پرونده او باید به بازپرسان امنیتی دادگاه انقلاب که در  زندان اوین مستقر شده اند ارجاع  داده شود.امکان تماس با بازپرسان امنیتی مستقر در زندان اوین برای خانواده ها و وکلای آنهاوجود ندارد. آنها  به هیچ وجه پاسخگوی خانواده ها و وکلای آنها نیستند.