محاکمه دستجمعی اعضای اصلی یک حزب از احزاب حکومتی

 

ادوار نیوز : اعضای دفتر سیاسی حزب جامعه مدنی همدان به دادگاه احضار شدند.دادگاه 4 نفر از اعضای شورای مرکزی حزب جامعه مدنی 15 فروردین ماه در شعبه 106 دادگاه عمومی همدان برگزار می شود. اتهام آقایان حسین مجاهد، جواد وفایی ، پیمان زیرکی و خانم معصومه چراغی تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت ملی و ... می باشد که در پی صدور بیانیه ای در روز 23 خرداد از سوی دادستانی همدان مطرح شده است. در این بیانیه ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات و حوادث پس از آن مردم دعوت به راه حل های مسالمت آمیز و مدنی شده بودند. لازم به یاد آوری است در پی حوادث بعد از انتخابات آقای حسین مجاهد حدود 2 هفته را در بازداشت بسر برده اند. و به همراه سایر اعضای دفتر سیاسی با قید وثیقه آزاد هستند.