پنج دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از تحصیل محروم شدند


در پی برگزاری جلسه ی بحث و راهپیمائی اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای بدرقه ی ایمان صدیقی(دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه) و محسن برزگر ( دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشگاه) کمیته انضباطی دانشگاه  در حرکتی غیر قانونی  احکام سنگین و دور از انتظار را برای پنج دانشجوی این دانشگاه صادر کرد.


بنا به این گزارش احکام صادره به شرح زیر می باشد:


١-جلال الدین صادقی: یک ترم محرومیت از تحصیل با حتساب سنوات
٢-محمد عسگری: یک ترم محرومیت از تحصیل با حتساب سنوات
٣-معین اسلامی جم (دبیر تتشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشگاه): یک ترم محرومیت از تحصیل با حتساب سنوات
٤-فرشید ستاری فر: یک ترم محرومیت از تحصیل با حتساب سنوات
٥-محمد علمی (عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه): یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات

بنا به این گزارش، این دانشجویان علاوه بر حکم صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به دستور قربانی رئیس حراست دانشگاه ممنوع الورود به دانشگاه شدند و بدین ترتیب این دانشجویان نمی توانند بر این اساس در کمیته انضباطی دانشگاه حضئر یابند و به حکم بدوی خود اعتراض کنند و عملا این حکم تا قبل از پایان زمان تجدید نظر به اجرا در آمده است.


گفتنی است اتهام این دانشجویان حضور در مراسمی خودجوش که در اسفند ماه سال گذشته از سوی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی برای بدرقه دو دانشجوی این دانشگاه (محسن برزگر و ایمان صدیقی که به 10 ماه حبس تعزیری و اسال محرومیت از تحصیل محکوم شدند ) بوده  است.