دستور خامنه ای به احمدی نژاد برای پس گرفتن گزینه‌ های وزیر زن

 

احمدی نژاد پس از پیشنهاد چند زن برای وزارت، گزینه‌های زنان  را به دستور خامنه‌ای پس گرفت. قاسم روانبخش، یکی از آخوندهای حامی احمدی‌نژاد و دبیر سیاسی نشریه پرتو، با ذکر این خبر گفت: پس از مخالفت مراجع اعظام مانند صافی و مکارم شیرازی با به عهده‌گیری وزارت توسط زنان، خامنه‌ای به احمدی‌نژاد دستور داد که شما به حرف مراجع توجه کنید، آن‌ها خیرخواه شما هستند. بعد از این نظر احمدی‌نژاد پیشنهاد گزینه‌ی زنان را پس گرفت. قاسم روانبخش در ادامه مصاحبه خود با "خبرآنلاین"، از وجود معاون زن در دولت احمدی‌نژاد و دولت‌های گذشته اظهار تاسف کرد.