درگیری مردم با ماموران رژیم در منطقه‏ پاوه

 

به گزارش خبرگزاری کردستان، این درگیری به دنبال آن روی داد که صبح روز سیزده‏بدر، نیروهای انتظامی رژیم در محل "پل دوآب" با ایجاد مزاحمت علیه گردشگرانی که از شهر کرمانشاه و سایر مناطق استان آمده و قصد سفر به منطقه‏ی تفریحی نوسود را داشتند، اقدام به جلوگیری از عبور آنان نمودند. این اقدام نیروی انتظامی سبب اعتراض مردم شده و درگیریهایی میان آنها به وقوع پیوست.رویارویی شجاعانه‏ی مردم با نیروهای انتظامی سرانجام باعث شکست و متواری شدن نیروهای انتظامی گردیده و مردم توانستند پیروزمندانه به تفریح خود در روز سیزده‏بدر ادامه دهند.