خبرنگار دستگیر شده در ایتالیا مامور بلند پایه سازمان های اطلاعاتی رژیم بوده است

 

خبرگزاری حکومتی مهر : دولت ایتالیا در گزارشی مدعی شد که حمید معصومی نژاد "خبرنگار" واحد مرکزی خبر در رم یک مامور ارشد وزارت اطلاعات ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پرو ریپابلیکا، در این گزارش ادعا شده است: استراق سمع نشان داده که معصومی نژاد یک مامور بلند پایه سازمان های اطلاعاتی ایران بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: وی به عنوان فعالیت های پوششی گاهی مواقع خود را کارمند و استخدامی شرکت هواپیمایی ایران معرفی می کرده و اغلب در خارج از سفارت فعالیت می کرده است.

بر اساس این گزارش، بازپرس این پرونده مدعی شده که معصومی نژاد به همراه یکی از دستیاران "آلساندور بن" از تجار و کارآفرینان مرتبط با شرکت اسلحه سازی "برتا" یکی از موسسین یک شرکت صوری در رومانی بوده است که کار رسمی این شرکت فروش تجهیزات مخابراتی بوده، اما بازرسان می گویند که این شرکت 200 دوربین تیراندازی صادر می کرده که این محموله در فرودگاه بخارست توقیف شده است.

وی همچنین  مدعی شده است که یکی از کارکنان سفارت ایران در ایتالیا از معصومی نژاد خواسته است تا از مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور جاسوسی کند.

همچنین به ادعای این بازپرس، معصومی نژاد در تماس با خبرنگاران و روزنامه نگاران ایتالیایی آنها را به نوشتن مطالب مثبت تر نسبت به ایران تشویق می کرده و در قبال این درخواست به آنها وعده ویزا به ایران و دیدار و گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی را می داده است.