تلاش سازمان جاسوسی آمریکا برای حذب کارشناسان اتمی در ایران


العربیه : ناپدید شدن شهرام امیری دانشمند فیزیک هسته ای ایران درماه مه گذشته در سفر حج عمره و پناهنده شدن وی به آمریکا به اعتقاد جولیان بروگرو مقاله نویس روزنامه گاردین چاپ لندن، نه تنها ضربه ای اطلاعاتی برضد تهران بود، بلکه باعث شد تا بذرهای شک و بدبینی در بین مقامات این کشور کاشته شود.

وی با استناد به اظهارات یکی از ماموران سیا می گوید که شهرام امیری با مسعود علی محمدی دیگردانشمند هسته ای ایرانی که در ژانویه امسال در مقابل خانه اش در تهران ترور شد در ارتباط بود وسپاه پاسداران را مسئول تصفیه وی قلمداد کرد.

گاردین درصفحه اینترنتی خود به نقل از منابعی که در این عملیات اطلاعاتی دردست داشتند ، نوشت :" ناپدید شدن امیری بخشی از عملیات طولانی و برنامه ریزی شده سیا برای جدا کردن وی ( از رژیم ) بود. یکی از عوامل سازمان سیا طی تماس با امیری به او پیشنهاد می کند به امریکا پناهنده شود."

به نوشته گاردین در شرایطی که هیچ نشانه ای وجود ندارد که جاه طلبی های ایران تحت فشار تحریم ها، یا حمله نظامی و یا در ازای مشوق های اقتصادی متوقف شود سرانجام تنها راهبردی که برای غرب در برابر ایران مانده، شیوه های جاسوسی است که گویا آن نیز چندان موفق به نظر نمی رسد.