حمله انتحاری دیگری روسيه را لرزاند

 

مسکو،11 فروردین، خبرگزاری ریا نووستی/ کمیته تحقیقاتی دادستانی فدراسیون روسیه اطلاع داد که تروریستی انتحاری که نیم تنه پلیس به تن داشت، در بین مامورینی که روز چهارشنبه در محل اولین انفجار در کیزلیار داغستان مشغول کار بودند، خود را منفجر کرد.طبق اطلاعات دریافتی از این کمیته، صبح امروز در نتیجه دو انفجار 7 نفر کشته شدند.در اطلاعیه کمیته تحقیقاتی دادستانی گفته می شود: "حدود ساعت 8:40 دقیقه در کیزلیار، بهنگام خروج خودروها از بخش شهری اداره امور داخله، بمب منفجر شد. طبق اطلاعات اولیه در خودرو دو مامور پلیس بودند. در نتیجه انفجار آنها کشته شدند، همچنین چند نفر از ساکنین منطقه زخمی شدند. حدوداً 20 دقیقه بعد از آن، در محل حادثه که گروه تحقیقاتی - عملیاتی مشغول کار بود، تروریستی انتحاری که نیم تنه پلیس به تن داشت، دستگاه منفجره که در اختیار داشت را به کار انداخت و منفجر شد. در نتیجه، طبق اطلاعات اولیه پنج مامور پلیس از جمله رئیس اداره امور داخله کیزلیار کشته شدند". در عین حال پلیس داغستان از 9 کشته طی این دو انفجار خبر داده بود.