یک شهروند بهائی به شش سال زندان محکوم شد


پیام فنائیان، از بهائیان دستگیر شده پس از اعتراضات مردمی در روز 6 دی ماه(عاشورا) از سوی بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران به 6 سال زندان محکوم شده است.به گزارش هرانا، پیام فنائیان یکی از قربانیان سناریوسازی امنیتی علیه جامعه بهائی است که در تاریخ 13 دی ماه سال گذشته به همراه 10 نفر دیگر در تهران بازداشت شد.  شایان ذکر است هنوز این حکم به طور کتبی به شخص وی ابلاغ نشده است ولی به وکیل دولتی و منصوب شده از سوی دادگاه او تفهیم شده است.