مادر رامین رمضانی: نمیخواهم"بنیادشهید" پسرم را یک شهید و بسیجی معرفی کند  


سایت اصلاح طلب جرس: :خانواده رامین رمضانی یکی از شهدای جنبش سبز درخواست بنیاد شهید برای اعلام فرزندشان به عنوان شهید را نپذیرفتند .رامین رمضانی که در زابل در حال انجام خدمت سربازی بوده است 21 خرداد ماه از زابل مرخصی گرفت و در روز 25 خرداد ماه در جریان تظاهرات آرام مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات به شهادت رسید.

به گفته مادر وی چندین بار فرمانده پادگان تلاش کرده که  او را جزو شهدا اعلام کند زیرا  او در زمان خدمت سربازی  به شهادت رسیده است .

اینک بعد از پنج ماه، نیز بنیاد شهید برای محسوب کردن رامین به عنوان شهید اعلام آمادگی کرد اما خانواده اش قبول نکردند .

مادررامین می گوید:" اصلا دلم نمی خواهد که بنیا دشهید پسرم را به عنوان یک شهید و آن هم بسیجی معرفی کند ."

وی می گوید : "من پسرم را یک شهید واقعی می دانم چرا که برای دفاع از حقش کشته شد.اوهر چند با سیاست آشنا نبود اما ایران دوست بود و همیشه تاکید می کرد که ما ایرانی هستیم و نباید به بیگانه وابسته شویم. او حقش را می خواست. رای اش را می خواست ،پس شهید است. بنابراین نیازی نیست بنیاد شهید پسرم را شهید اعلام کند او یک شهید واقعی است"

گفتنی است که میر حسین موسوی نیز درجریان دیدار با خانواده شهدا با این خانواده نیز دیدار کرده است .