مدير مسوول دو روزنامه محکوم شد

 

خبرگزاری حکومتی ایرنا: هيات منصفه مطبوعات، "محمد نعيمي پور" مدير مسوول روزنامه هاي ياس نو و روز نو را با اتفاق آرا مجرم دانست.   به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان تهران، جلسه رسيدگي به کيفر خواست هاي مطروحه عليه مديران مسوول نشريه ياس نو و روزنو روز گذشته (يکشنبه) در شعبه 1083 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيات منصفه برگزار شد.


بر اساس اين گزارش، هيات منصفه(!)  پس از قرائت متن کيفر خواست توسط نماينده مدعي العموم، شکايت شاکي و دفاعيات وکيل مدافع متهم وارد شور شد و "محمد نعيمي پور" مدير مسوول روز نو را بابت انتشار بجاي روزنامه نوروز با اتفاق آرا مجرم دانست.


همچنين هيات منصفه مطبوعات "محمد نعيمي پور" که مدير مسوولي روزنامه ياس نو را نيز بر عهده داشت، در مورد اتهام نشر اکاذيب و نشر مطالب خلاف واقع با اتفاق آرا مجرم دانست. در ادامه هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه ياس نو را در مورد تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با اکثريت آرا مجرم ندانست و در خصوص شکايت مهناز قديم آبادي يکي از شکات خصوصي اين پرونده، اين شکايت را مطبوعاتي ندانست و در مورد آن اظهار نظر نکرد.