مدیر کل سازمان زندان ها،معاون سیاسی رژیم در وزارت کشور شد


به گزارش سیات جرس نزدیک به موسوی، پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر رژیم کشور رژیم روز یک شنبه در حکمی صولت مرتضوی را به عنوان معاون سیاسی وزارت این وزارتخانه  منصوب کرد.صولت مرتضوی در حالی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شد که آخرین سمت های وی به ترتیب"مديركل اقدامات تأميني سازمان زندان ها"،"مدير كل امور اداري و مالي سازمان زندان ها" و "مدير مسئول روزنامه حمايت"ارگان مطبوعاتی سازمان زندان ها بوده است. جرس در ادامه می نویسد: به این ترتیب معاونت سیاسی وزارت کشور که مسئولیت امور احزاب و برگزاری انتخابات و مواردی از این قبیل را در کشور بر عهده دارد به یکی از مدیران سازمان زندان ها سپرده شده است.  

 

تصاب یکی از مدیران سازمان زندان ها به معاونت سیاسی وزار کشور در  حالی صورت می گیرد که  مصطفی تاج زاده که انش آموخته  علوم سیاسی و دانشجوی دکترای علوم سیاسی که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور و مجری توسعه سیاسی در ایران بودتنها یک روز پس از کودتای انتخاباتی بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی محبوس شده است.