تصفیه گسترده دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان

 

خبرنامه امیرکبیر: در پی حوادث شامگاه 23 خرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان و در پی سرکوب شدید فعالین دانشجویی، مدیریت این دانشگاه دست به تصفیه حساب گسترده ای زده است.به گزارش خبرنامه امیرکبیر، حدود 100 نفر از دانشجویان در تابستان گذشته به کمیته انضباطی احضار شده اند که از این میان 30 نفر با حکم 1 ترم ممنوعیت از تحصیل روبرو شده و برای 16 دانشجوی دیگر نیز حکم 2 ترم ممنوعیت از تحصیل (تعلیق) درج در سنوات به دلیل ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه، صادر گردیده است.
لازم به ذکر است حکم نهایی این 16  دانشجو در حال بررسی  توسط وزارت علوم میباشد لذا احکام نهایی بعد از صدور منتشر خواهد شد.از سوی دیگر طی یک ماه اخیر تعدادی ازدانشجویان این دانشگاه به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته اند. در راستای فشارهای شدید بر دانشجویان این دانشگاه، فعالیت نشریات دانشجوئی در این دانشگاه نیز به علت فشارهای شدید مدیریت این دانشگاه و عدم صدور مجوز از سوی آنها به حالت تعلیق درآمده است.
گفتنی است موج فشارهای شدید از سوی نیروهای امنیتی و قضائی و یا نهادای انضباطی و حراست طی دو ماه اخیر بر دانشجویان به گونه ای بوده است که تاکنون بیش از هزار دانشجوی دانشگاه های مختلف احکام کمیته انضباطی و تعلیق از تحصیل دریافت کرده و یا به نهادهای امنیتی احضار شده اند.