شماری از دستگیر شدگان قیام اخیر مردم در بلاتکلیفی بسر می برند


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده ،تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر علیرغم اینکه چند ماه از بازداشت آنها می گذرد همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند. محمد جلالی 25 ساله 1 تیرماه در حالی که مشغول کار خود راندده پیک موتوری بود توسط نیروهای  سرکوبگر ولی فقیه دستگیر شد و بطور وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار گرفت و به یکی از بازداشتگاهها برده شد و چندین روز تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.او در طی این مدت در سلولهای انفرادی بسر می بردو بعد از مدتی به قنطینه بند 7 برده شد و اخیرا گفته می شود که به بند 8 زندان اوین منتقل شده است.بازجویان  برای وادار کردن دستگیر شدگان به  گرفتن اعترافات دلخواه خود  شیوۀ شکنجه جسمی و روحی شدید و دادن وعده به زندانی که در صورتیکه به مواردی که گفته می شود اعتراف کنید ما شما را آزادی خواهیم کردمتوسل می شوند.


زندانی سیاسی محمد جلالی وادار شد که در دادگاه فرمایشی شرکت کند. دادگاه فرمایشی که توسط فردی بنام صلواتی ریاست آن را بهعده دارد. پرونده این زندانی سیاسی نزدیک به 2 ماه است که در دست صلواتی است . خانواده جلالی بارها به دادگاه انقلاب  مراجعه کردند ولی صلواتی  از روبرو شدن و دادن هرگونه پاسخی به این خانواده خوداری می کنند. این زندانی سیاسی از داشتن وکیل محروم است.


محمد جلالی تنها نان آور خانواده است و دستگیری او باعث شده که خانواده اش در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار گیرند.مادر او همراه با 6 بچه تنها زندگی می کند.آنها مستاجر هستند و از زمان دستگیر فرزندشان حتی قادر به پرداخت اجاره منزل خود نبودند.


دادگاه فرمایشی که توسط فردی بنام صلواتی اداره می شود  که در صدور احکام سنگین و غیر انسانی حکم اعدام علیه جوانان  و زندانهای طولانی مدت  علیه فعالین حقوق بشری(محمد صدیق کبودوند) ،زندانیان سیاسی و دستگیری شرکت کنندگان  در مراسم قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367  شهرت خاص دارد. او از قاضیهایی است  که فرامین سرکوبگرانه ولی فقیه را بصورت احکام قضائی در می آورد.